مشاوره ثبت شرکت در بهترین موسسه ثبت شرکتها در ایران 02162753000
blog

ثبت شرکت هولدینگ

۲۴ خرداد ۱۴۰۰ 0 پرسش و پاسخ
فهرست عناوین

ثبت شرکت هلدینگ یعنی چه؟ به شرکت های هلدینگ گفته می شود که فعالیت های آن ها  راستای رشد اقتصادی نفش به سزای داشته باشد و زمانی که به طور همزمان این گونه از شرکت ها در زمینه ی های مختلف اقتصادی با گستردگی زیاد فعالیت کنند می بایست فعالیت های شرکت خود را به صورت شرکت های مختلف دسته بندی کنند .

به طور کلی شرکت سهامی خاص و عام که دارای زیر شاخه هستند و تمامی فعالیت های آن کاملا زیر نظر مدیر عامل و اعضای اصلی هیئت مدیره باشد را شرکت هلدینگ می گویند .

شرکت هلدینگ چیست؟

شرکت هلدینگ چیست؟

شرکت هلدینگ و یا همان شرکت های اصلی سهام دار چند شرکت هستند به همین دلیل شرکت اصلی در همه ی شرکت های زیر مجموعه یک نفر را به عنوان عضو هیئت قرار میدهد  که حق رای و تصمیم  گیری برای امور شرکت را دارد و شرکت هلدینگ با خرید قسمت زیادی از سهام یک شرکت دیگر دارای حق اظهار نطر بوده و شرکتی که قسمت عمده سهم خود را فروخته است شرکت فرعی یا دوم گفته می شود که اینگونه از شرکتها (شرکت های فرعی یا دوم) به صورت جداگانه فعالیت خودشان انجام میدهند.

اما  با  نظارت دقیق شرکت هلدینگ که کاملا بر نحوه عمل کرد واقف هستند. برای ثبت شرکت هلدینگ نیاز است از اداره ثبت شرکتها ، شازمان بورس اوراق بهادار گواهی رضایت و مجوز اخد شود که برای اخذ مجوز فقط نیاز است که مدیر عامل و یا یکی از اعضای اصلی شرکت که در هیئت مدیره شرکت حضور دارند نامه ای مبنی بر اخذ مجوز به سارمان بورس فرستاده و سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از بررسی و تایید آن شرکت را به سازمان معرفی می نماید.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت هلدینگ

برای ثبت شرکت هلدینگ نیاز است مانند ثبت ما بقی شرکتها مبلغی را برای سرمایه اولیه مشخص نمود که کمترین سرمایه اولیه برای شرکتهای هلدینگ سهامی خاص مبلغ پنچاه میلیارد ریال و سرمایه اولیه شرکتهای هلدینگ سهامی عام مبلغ یکصد میلیارد ریال است .

مدارک لازم برای ثبت شرکت هلدینگ

  1. آگهی تاسیس شرکت هلدینگ یا همان مادر
  2. برگه ی اجازه  نمایندگی صادر شده از شرکت مادر برای ثبت شرکت هلدینگ
  3. کپی برابر اصل شده ی کارت ملی و شناسنامه همه ی سهامداران حقیقی یا حقوقی
  4. کپی برابر اصل شده ی کارت ملی و شناسنامه هیت مدیره
  5. عدم سوء پیشینه برای نماینده شرکت و همه ی اعضای شرکت اعم از هیئت مدیره
مراحل اخذ مجوز ثبت شرکت هلدینگ

مراحل اخذ مجوز ثبت شرکت هلدینگ یا مادر

اخذ مجوز هلدینگ مانند بسیاری از شرکتها طی مراحل خاص خود می باشد که ما در این بخش به این موارد می پردازیم:

اخذ موافقت اصولی برای تأسیس شرکت هلدینگ به این صورت می باشد که متقاضی شرکت، در مرحله اول ابتدا درخواست خود را بر اساس فرم تقاضا به همراه فرم پرسشنامه مشخصات داوطلب، برای اداره مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کند.
در مرحله دوم، سازمان بورس و اوراق بهادار مدارک ارسالی شما را بررسی کرده و در صورت کامل بودن مدارک شما و داشتن شرایط های لازم، برای شما برگه موافقت اصولی تاسیس شرکت هلدینگ را صادر می نماید.

شرایط صدور مجوز شرکت هلدینگ چیست؟

همانطور که در قسمت قبل توضیح دادیم اداره با درخواست شما موافقت کرده و شما مدت زمانی محدود را جهت تکمیل مدارک دارید که باید در این مدت این مدارک را تحویل سازمان کنید.

بعد از اینکه دارک شما به صورت کامل تحویل داده شد به شما مجوزی داده می شود که با آن مجوز نزد اداره ثبت شرکتها اقدام به تاسیس شرکت هلدینگ یا مادر می کنید. لازم به ذکر استتا زمانی که این نامه نهایی خطاب به اداره ثبت صادر نشود، اداره هیچ اقدامی برای ثبت شرکت شما انجام نمی دهد.

اخذ مجوز شروع فعالیت هلدینگ چه شرایطی دارد؟

پس از اینکه نامه موافقت با ثبت شما صادر شد باید مدارک خود را برای ثبت به اداره ارسال کنید. پس از ثبت نامه نهایی را مجدد به سازمان ارسال کنید تا سازمان از شماره ثبت و اوراق ثبتی شما رونوشتی داشته باشد.
سازمان پس از مشاهده اوراق ثبتی شرکت شما به شما اجازه شروع فعالیت را داده و شما از این زمان اجازه شروع کار دارید.

پرسش و پاسخ
سوال از شما پاسخ از ما
درحال ارسال پاسخ به :