مشاوره ثبت شرکت در بهترین موسسه ثبت شرکتها در ایران 02162753000
blog

تغییر آدرس شرکت

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ 88 پرسش و پاسخ
فهرست عناوین

تغییر کد پستی شرکت و اصلاح کد پستی شرکت در سامانه به چه طریقی امکان پذیر است؟ پاسخ این سوال یک جمله است: 

تغییر ادرس شرکت که در واقع تغییر کد پستی شرکت در همان واحد ثبتی نامیده می شود.

راهنمای تغییر آدرس شرکت

شرکت های تجاری و یا موسسات غیرتجاری که در هر زمینه ای که فعالیت می کنند بعد از ثبت شرکت و یا مدتی فعالیت، بنابر شرایط اضطراری و یا به صورت اختیاری مجبور به تغییر آدرس شرکت و یا تغییر کد پستی شرکت می شوند و در صورت انجام هرگونه ثبت تغییرات شرکت باید مراتب آن را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند و تغییرات خود را ثبت کرده و اطلاعات پایه خود را بروز رسانی کنند.

تغییر کد پستی شرکت

آدرس اولیه شرکت در بند 3 اساسنامه ذکر و ثبت می شود ولی همانطور که می دانیم تغییر کد پستی شرکت، یکی از تغییرات مرسومی است که شرکت های اجاره ای و یا شرکت هایی که به دلیل کمبود فضا و یا سایر دلایل شخصی، اقدام به نقل مکان می کنند. طبق قوانین تجاری این تغییر اقامت باید در اولین فرصت به اطلاع سازمان ثبت شرکت برسد و صورتجلسه ای به این منظور تنظیم می شود.

مدارک مورد نیاز برای تغییر کد پستی شرکت

 1. ارائه اساسنامه شرکت
 2. تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا
 3. کد پستی محل جدید
 4. ارائه اظهارنامه جهت مشخص شدن میزان سهم هر فرد برای ثبت در سامانه
 5. ارائه صورتجلسه تنظیم شده

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت حیا تغییر کد پستی شرکت باید حاوی نکات و موارد ذیل باشد:

 • صورتجلسه باید در سه نسخه تهیه و به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکا برسانند.
 • سربرگ و لوگوی شرکت باید در برگه صورتجلسه ثبت شود.
 • در برگه صورتجلسه شرکای باید میزان سهام خود را یادداشت و ذکر کرده و آن را امضا و تایید کنند.
 • اگر تغییر آدرس محدود و فقط چند متر تغییر و یا در یک خیابان از یک کوچه به کوچه دیگر منتقل می شود تنها کافی است که صورتجلسه تغییر آدرس یا تغییر کد پستی شرکت تنظیم شود و نیازی به تشکیل جلسه مجمع ندارد.
 • تمامی صفحات صورتجلسه باید به امضای هیئت مدیره برسد.
 • چنانچه وظیفه تغییر آدرس بر عهده اعضای هیئت مدیره است باید صورتجلسه تنظیم شده طی مدت 3 روز به سازمان ثبت شرکت ارسال شده و بارکد پستی به ثبت برسد.
مراحل تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت و کد پستی

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از تمام و یا اکثریت شرکا باشد.
 2. براساس اساسنامه و تشریفات شرکا به مجمع دعوت می شوند.
 3. تنظیم صورتجلسه امضا ذیل آن و ارائه آن به سازمان ثبت اسناد در سامانه
 4. دریافت تاییدیه جهت اعمال تغییرات
 5. دریافت پیش آگهی تغییر آدرس شرکت
 6. مراجعه به سازمان ثبت اسناد و تکمیل پیش نویس آگهی
 7. پرداخت هزینه ثبت به مبلغ 5 هزار تومان
 8. بعد از مرحله پیش نویس آگهی تغییر آدرس بعد از یک هفته منتشر خواهد شد.
 9. مدت زمان تحویل مدارک به اداره ثبت برای انتشار آگهی 3 الی 9 روز می باشد.

تغییر آدرس شرکت از تهران به شهرستان

گاهی تغییر آدرس از یک شهر به شهر دیگر می باشد، این نوع تغییر آدرس در واقع تغییر در واحد ثبتی می باشد.

به طور مثال اگر قصد تغییر آدرس از تهران به شهرستان را دارید باید ابتدا بعد از پست صورتجلسه جهت دریافت آگهی تغییرات به اداره ثبت اسناد تهران در خیابان میرداماد مراجعه کنید ( مدیرعامل ) سپس به شهرستان جدید مراجعه تا مراتب ثبت گردد.

تغییر کد پستی شرکت

نمونه نامه تغییر آدرس شرکت

نمونه نامه تغییر آدرس درواقع صورتجلسه ای است که در ذیل آماده است اما باید بدانید که تغییر آدرس شرکت های تجاری با یکدیگر متفاوت است و صورتجلسه ای که به این منظور تهیه می شود با یکدیگر تفاوت دارد.

در ادامه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت و تغییر کد پستی شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود را به عنوان نمونه مثال می زنیم.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

شرکت …………….. به شماره ثبتی ……………………….. و سرمایه ………………….. ریال صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت ………… سهامی خاص به شماره ثبتی …………….. در مورخ …/…/…. ساعت ……………… با حضور تمامی اعضاء ( یا اکثریت اعضاء) در محل قانونی ثبت شده شرکت با توجه به حضور افراد زیر طبق ماده 101 تجارت تشکیل شد.
خانم/ آقای ………….. در سمت رئیس جلسه
خانم/ آقای ………….. در سمت ناظر رئیس
خانم/ آقای ………….. در سمت ناظر جلسه
خانم/ آقای ………….. در سمت منشی جلسه
دستور جلسه در ارتباط با تغییر محل و آدرس شرکت صورت گرفت و در نتیجه آدرس شرکت از محل …………… خیابان ……………… گوچه ……………. پلاک …… با کدپستی ………….. به آدس ………………….. خیابان …………………. کوچه …………….. پلاک ………………… کدپستی ………………… تغییر یافت پس ماده 3 اساسنامه طبق شرح موضوع بالا تغییر و اصلاح می یابد.
آقای / خانم ………… احدی از شرکاء ، وکیل و نماینده رسمی و یا مدیرعامل شرکت ( در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و تایید صورتجلسه و امضاء آن اقدام نماید.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ……. شماره ثبت شرکت …………… به شناسه ملی ……………… با سرمایه ………………. ریال در مورخ ………………… و در ساعت …………… جلسه هیئت مدیره شرکت تشکیل و محل شرکت از آدرس قبلی ………. خیابان ………….. کوچه …………… به کد پستی …………… به آدرس جدید خیابان ………….. کوچه …………. انتقال یافت.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
2.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
3.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
4.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
5.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
آقای / خانم ………… احدی از شرکاء ، وکیل و نماینده رسمی و یا مدیرعامل شرکت ( در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و تایید صورتجلسه و امضاء آن اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیئت مدیره

تغییر آدرس شرکت در اداره مالیات

بعد از تغییر آدرس باید این تغییر در روزنامه رسمی آگهی شود، بعد از اینکه این آگهی چاپ شد با داشتن روزنامه باید به اداره مالیات مربوطه مراجعه و اعلام نمایید تا در سامانه اداره مالیات هم این تغییر اعمال شود.

سوالات مهم

برای ثبت تغییر آدرس شرکت چه مدارکی لازم است؟

فقط داشتن تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا، میزان سهم هر کدام و کد پستی محل جدید.

مدت زمان تغییر آدرس چقدر است؟

مدت زمان ثبت در سامانه تا درج آگهی در روزنامه رسمی حدودا 14 روز می باشد.

تغییر کد پستی شرکت یا اصلاح آن چگونه است؟

اصلاح کد پستی در واقع همان تغییر آدرس شرکت است حتی اگر یک رقم اختلاف داشته باشد به همین دلیل جهت اصلاح در سامانه یا رفع ایراد پلمپ دفاتر باید تغییر آدرس زد.

هزینه تغییر آدرس چقدر است؟

در صورتی که خودتان این فرآیند را انجام دهید حدودا 200 هزار تومان با هزینه روزنامه رسمی، هزینه خواهد داشت و در صورتی که به موسسات ثبتی واگذار کنید از 500 هزار تومان با هزینه وکیل به بالا می باشد.

پرسش و پاسخ
سوال از شما پاسخ از ما
درحال ارسال پاسخ به :
گنجوی ‏۱۲ تیر ۱۳۹۹

با سلام من میخوام پلمپ دفاتر رو انجام بده اما در سامانه شرکتها پیغام میده که کد پستی شما معتبر نیست ما تغییر ادرس نداریم باید برای اعلام کد پستی و ادرس دقیق چه صورتجلسه ای تنظیم کنم ممنون

پاسخ
مشاور ثبت ‏۱۲ تیر ۱۳۹۹

با سلام، صورتجلسه تغییر آدرس شرکت که کد پستی در همان واحد ثبتی تغییر می کند.

پاسخ
محمد ‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹

سلام
آیا یک شرکت میتواند آدرس 2 دفتر در روزنامه رسمی داشته باشد.
به طور مثال دفتر مرکزی تهران و دفتر فروش اصفهان
منظورم نمایندگی نیست.

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹

سلام، خیر دوست عزیز شما یا نمایندگی دارید یا شعب، آدرس دومی وجود ندارد

پاسخ
کرمی ‏۳۰ آذر ۱۳۹۹

با سلام و خسته نباشید،میخواستم بدونم پروسه تغییر آدرس شرکت چقدر طول میکشه؟ وآیا تو این مدت میتونیم به فعالیت شرکت از قبیل فاکتور رسمی و رد کردن بیمه کارکنان بپردازیم؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۲ دی ۱۳۹۹

با سلام، تا زمانی که آگهی تغییر آدرس شما در روزنامه رسمی چاپ نشده باشد شما به همان روال قبل به فعالیت ادامه دهید، زمان هم حددودا 10 روز کاری تا چاپ در روزنامه

پاسخ
علیرضا روشنی ‏۳۱ تیر ۱۳۹۹

1- برای تغییر اساسنامه شرکت چه باید کرد؟ 2- کد پستی منظور شده در سامانه 1111111111 میباشد ، چگونه میتوان ان را تغییر داد؟ 3- مدت زمان تغییر اساسنامه و کد پستی و تغییر مدیران شرکت سهامی خاص چقدر طول میکشد؟

پاسخ
ehsan ‏۰۷ مرداد ۱۳۹۹

سلام و درود علیرضا عیزی؛
باید از طریق صورتجلسه تغییرات این کار رو انجام بدین و معمولا یک هفته زمان خواهد برد. برای مشاوره بیشتر همکاران ما در خدمت شما هستن.

پاسخ
مسعود فرزانه ‏۰۳ مهر ۱۳۹۹

سلام
چنانچه ادرس ثبتی شرکت کد پستی منزل را اعلام کنیم ایا در آینده به مشکلاتی بر خواهیم خورد و مزاحمتی برای اهل منزل دارد یا خیر .از لحاظ قوانین بیمه و مالیاتی

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۴ مهر ۱۳۹۹

با سلام
خیر به مشکل نخواهند خورد، اما شما نمی توانید کد اقتصادی بگیرید چون مکان شما باید اداری باشد و وقتی کد اقتصادی نتوانید بگیرید طبیعتا از نظر مالیاتی به مشکل خواهید خورد.

پاسخ
امین جباری‌اصل ‏۰۵ آذر ۱۳۹۹

سلام. من می‌خوام درخواست دریافت پلمپ دفاتر رو بگیرم اما در سامانه پیام میده که کدپستی شما نامعتبره. در حالی که کدپستی اعلامی ما صحیحه.
آیا لازمه که صورتجلسه تغییر آدرس ارسال کنیم؟ در متن صورتجلسه به اصلاح آدرس اشاره کنیم یا تغییر آدرس؟
یه سوال دیگه اینکه در صورتجلسه پیشنهادی دریافتی از سامانه ثبت شرکت‌ها، در ابتدای بند تغییر آدرس زده ” محل شركت در واحد ثبتي …….. به آدرس جدید” . در جای خالی باید چی بنویسیم؟ واحد ثبتی ما چیه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۶ آذر ۱۳۹۹

سلام بله تغییر آدرس باید انجام بدهید، محل شرکت از واحد ثبتی شماره 1 با کد پستی 1 به آدرس شماره 1 با کد پستی 2 ( کد پستی اصلاحی ) تغییر یافت

پاسخ
امیر عباس ‏۰۵ آذر ۱۳۹۹

سلام کد پستی که از سامانه شرکت گرفتم وارد میکنم برای تغییر میگوید معتبر نیست ؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۶ آذر ۱۳۹۹

سلام کد پستی صحیح رو از سایت اداره پست قسمت دریافت کد پستی بگیرید.

پاسخ
غلامعلی دهقان ‏۰۶ آذر ۱۳۹۹

با سلام . جهت پلمپ دفاتر پیام میاد که کد پستی در ادرس ذکر نشده است . در صورتیکه طی اخرین اگهی تغییرات شرکت که چند ماه پیش انجام دادیم و اگهی روزنامه رسمی هم داریم کدپستی ذکر شده است. سوال اینکه چطوری کدپستی را وارد کنیم .یعنی به کدام قسمت سایت مراجعه کنیم و کد پستی وارد کنیم تا بتوانیم مراحل پلمپ دفاتر را تکمیل کنیم . با تشکر

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۰ آذر ۱۳۹۹

سلام جناب دهقان عزیز مشکل این چنینی باید بررسی شود لطف بفرمایید با موسسه تماس بگیرید

پاسخ
سارا ابراهیمی ‏۰۸ آذر ۱۳۹۹

با عرض سلام و خسته نباشید
در صورت ثبت اشتباهی ادرس شرکت، و مغایرت اجاره نامه و ادرس ثبتی در حد کد پستی و شماره واحد( روزنامه رسمی این تغییر ادرس اشتباه هم درآمده است)، باید مجددا صورت جلسه تنظیم شود؟ و یا نامه نگاری گردد و کپی اجاره نامه کد رهگیری دار را ارسال نماییم؟ با سپاس

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۸ آذر ۱۳۹۹

با سلام
مجدد باید صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم و تمامی مراحل قبلی انجام شود.

پاسخ
مهدی نصر ‏۰۸ آذر ۱۳۹۹

سلام. در هنگام تغییر محل در شناسایی آدرس از روی کدپستی با اینکه کدپستی صحیح می باشد مکررا خطا می دهد و ارجاع به ادارات پست می دهد. مشکل از سامانه است؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۰ آذر ۱۳۹۹

در این چند روز تعطیلات وب سایت استعلام کد پستی نمی دهد و مشکل دارد

پاسخ
ساناز قدیری ‏۰۸ آذر ۱۳۹۹

با سلام میخوام دفتر پلمپ کنم میگه کدپستی مذکور در اداره ثبت شرکتها مورد تایید نمیباشد.
رفتم صورتجلسه تغییرات بدم تغییر کدپستی یک محل رو میزنم و صفحه ای که کدپستی وارد میشه میگه یافت نشد.پست هم مراجعه کردیم میگه کدپستی مشکل نداره.راهنمایی میفرمایید لطفا

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۰ آذر ۱۳۹۹

خانم قدیری مشکل این چنینی باید بررسی شود لطف بفرمایید با موسسه تماس بگیرید و با خانم منیری کارشناس ارشد تغییرات ما صحبت کنید

پاسخ
ناهید دهقانی ‏۱۱ آذر ۱۳۹۹

سلام سال 96 هم آدرس و کدپستی را در سایت ثبت شرکتها اصلاح کردم الان برای پلمپ دفاتر اخطار کد پستی را می دهد الان چه جوری مشکل حل کنم ممنون

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۶ آذر ۱۳۹۹

با سلام
امکان دارد به دلیل تعطیلی اداره ثبت در روزهای قرنطینه کرونا و بسته شدن سامانه در ساعات 13 به بعد این مشکل وجود داشته باشد، می توانید برای بررسی با ما تماس بگیرید.

پاسخ
شادی اکبری ‏۱۹ آذر ۱۳۹۹

من هزینه آگهی تو روزنامه رو پرداخت کردم آدرس پستی رو اشتباه وارد کردم،میخواستم ببینم راهی هست که بشه آدرس رو عوض کرد؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۰ آذر ۱۳۹۹

با سلام، خانم اکبری اگر منظورتون روزنامه تاسیس شرکت هستش، بله می شود تغییر داد، به این صورت که باید صورتجلسه تغییر آدرس شرکت تنظیم شود، شما و شرکایتان امضا کنید، شبیه فرآیند ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شود و مجدد روزنامه پرداخت شود اما اینبار روزنامه تغییر آدرس خواهد بود با هزینه ای کمتر ( در صورت نیاز ما این فرآیند را برای شما انجام خواهیم داد )

پاسخ
شادی اکبری ‏۲۰ آذر ۱۳۹۹

سلامی دوباره،نه آگهی تغییرات بوده زمان پرداخت آدرسی رو که قراره روزنامه رو بفرستن اشتباه وارد کردم میخواستم ببینم این قابل ویرایش نیست؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۰ آذر ۱۳۹۹

خیر دوست عزیز، شما ببینید کی چاپ میشه، معمولا 4 5 روز بعدش میره به آدرسی که وارد کردید و چون معتبر نیست برمیگرده به مرکز پستی مربوطه ش، شما باید با کارت ملی و آگهی تاسیس شرکت یا کپیش تشریف ببرید اون مرکز پستی و تحویل بگیرید.

پاسخ
آرش ‏۰۸ دی ۱۳۹۹

سلام وقت بخیر
تغییر آدرس شرکت دادم به آدرس و کدپستی جدید. ثبت و روزنامه هم کردم. اما الان دارم اساسنامه رو صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت میزنم به آدرس و کدپستی جدید. کدپستی درسته مشکلی نداره اما هربار با پیغام کدپستی مربوط به شخص حقیقی نمیباشد روبه رو میشم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۰ دی ۱۳۹۹

سلام سامانه بخصوص در ساعت های 17 به بعد دچار مشکل می شود ایراد از شما نیست، در ساعت های 9 الی 16 مجدد بررسی کنید دوست عزیز

پاسخ
حنانه تقی زاده ‏۲۹ دی ۱۳۹۹

سلام وقتتون بخیر ما درخواست تغییر آدرس شرکت رو دادیم روزنامه رسمی هم ارسال شده برامون ولی تو سایت مدتم تین خطا رو میده به علت عدم وصول تاییدیه پرداخت آگهی های ذیل از سوی روزنامه رسمی امکان پذیرش صورتجلسه جدید برای شخصیت حقوقی مورد نظر وجود ندارد الان ما باید چیکار کنیم میشه لطفا راهنمایی کنید ؟؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۳۰ دی ۱۳۹۹

سلام وقت بخیر، وقتی خطا میده نوشته آگهی های ذیل پس شماره مکانیزه هم میده و قطعا اون شماره مکانیزه پرداخت نشده، به سایت روزنامه رسمی مراجعه کنید و در گزینه پرداخت هزینه روزنامه، اون شماره مکانیزه رو درج کنید متوجه خواهید شد که روزنامه پرداخت نشده دارید.

پاسخ
وحید ‏۰۲ بهمن ۱۳۹۹

سلام شرکت خود را با مسولیت محدود برج نه ثبت کردم در ادرس مسکونی
و الان دو ماه از تاسیس آن میگذره، میتونم الان ادرس رو تغییر بدم ؟یا زمان خاصی باید بگذره ازش

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۸ بهمن ۱۳۹۹

وحید عزیز شما هر زمانی که تمایل داشته باشید می توانید تغییر آدرس بزنید و زمانی برای آن تعیین نشده است.

پاسخ
طراحان ‏۱۱ بهمن ۱۳۹۹

برای دریافت پلمپ دفاتر اقدام کردیم و دریافت کردیم به تازگی محل شرکت جابه جا شده آیا دوباره باید برای پلمپ دفتار اقدام کنیم درصورتی که داریم دفاتر را

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۱ بهمن ۱۳۹۹

سلام خیر دوست عزیز نیاز نیست

پاسخ
محمد صادق کنگرانی فراهانی ‏۱۳ بهمن ۱۳۹۹

سلام . برای تغییر آدرس شرکت باید قرارداد یا مبایعه نامه محل جدید رو همراه با مدارک بفرستیم ؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۵ بهمن ۱۳۹۹

خیر دوست عزیز

پاسخ
حامد حقی ‏۲۵ بهمن ۱۳۹۹

سلام.برای تغییر ادرس در قسمت وارد کردن کد پستی جدید،کد را که میزنم برای دریافت نشانی کد پستی از اداره ثبت خطا میدهد که در استعلام ادرس از اداره پست خطا وجود دارد.با اینکه کد پستی را از روی گواهی کد پستی وارد کردم.علت چیست؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۹ بهمن ۱۳۹۹

احتمالا اختلال سامانه است، معمولا استعلام کد پستی 5 عصر به بعد مشکل دارد

پاسخ
احمدرضافرخزاد ‏۰۴ اسفند ۱۳۹۹

کدپستی شرکت در سامانه ثبت شرکتها درج نشده و تغییر آدرس هم نداریم. نوع و متن صورتجلسه مدیران چگونه باید باشد؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۵ اسفند ۱۳۹۹

فرقی نمی کند که تغییر آدرس داشته اید یا نه، مثلا ممکن است کد پستی شما 1111111111 باشد، همان صورتجلسه تغییر آدرس به صورت مجمع عمومی فوق العاده باید تنظیم شود و درج شود که ادرس شرکت از ادرس 1 با کد پستی 1111111111 به آدرس 1 با کد پستی مورد نظر شما انتقال یافته است.

پاسخ
زهرا حسین آبادی ‏۰۹ اسفند ۱۳۹۹

با سلام برای شرکت با مسئولیت محدود تغییر آدرس داشتیم که همه کارای ثبت و تغییر آدرس و روزنامه اش هم دریافت کردیم پلمپ دفاتر هم بدون مشکل ثبت شد اما وقتی پست کردم مدارک رو به دلیل عدم درج بارکد پستی برگشت خورد درصورتی که بارکد ثبت شده بود الان باید چه کار انجام بدم ؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۰ اسفند ۱۳۹۹

سلام مجدد ارسال کنید و از متصدی پست هنگام تحویل پاکت حتما بخواهید که بارکد پستی رو خودشون وارد کنند و گردن شما نندازند.

پاسخ
علیزاده ‏۱۷ اسفند ۱۳۹۹

سلام امروز برای انتقال سند با مراجعه به دفتر خانه واستلام ثبت شرکتها متوجه شدن که شماره ثبت ما تغیر پیدا کرده از کرج به ساوجبلاغ بدون اطلاع من .آیا این درست است یا نه

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۸ اسفند ۱۳۹۹

معمولا تغییر آدرس شرکت از یک شهر به شهر دیگر باعث تغییر شماره ثبت می شود

پاسخ
علی نعلبندی ‏۲۲ اسفند ۱۳۹۹

سلام موسسه ما کد پستی در پلمپ دفاتر خطای میده و میگه صحصح نیست و ما تازه ورود و خروج شریک جدید داشتیم آیا می شود دو تا تغییرات را همزمان انجام بدیم ممنون میشم اگه جواب بدین

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

سلام بله می توانید چون هردو مجمع عمومی بطور فوق العاده می باشند.

پاسخ
محمد زارع پور ‏۱۶ فروردین ۱۴۰۰

سلام وقت بخیر. ثبت شرکت رو توی یک شهر انجام دادم و شماره ثبت گرفتم. آدرسم تغییر کرده و رفتم یک شهر دیگه آگهی تغییرات دادم و شماره ثبت جدید در شهر جدید اومده برام. حالا بخوام برگردم همون شهر قبلی که ثبت شرکت انجام شده آیا شماره ثبت قبلی یا اولیه رو میدن بهم یا شماره ثبت جدید میگیرم: ممنون

پاسخ
مشاور کاج ‏۱۷ فروردین ۱۴۰۰

سلام مشخص و قطعی نیست دوست عزیز

پاسخ
محمد مهدی نوری راد ‏۲۴ فروردین ۱۴۰۰

با سلام و ضمن عرض ادب تمام مراحل را در بخش صورتجلسه تغییرات انجام داده ( تغییرات بابت آدرس) در انتها بعد از پذیرش نهایی پیغام میدهد که ” واحد ثبتی مقصد انتقال نامعتبر است ” و نتوانستم متوجه منظور پیغام شوم ممنون میشم راهنمایی فرمایید . با تشکر

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

این ایراد به دو علت است، یا تغییر واحد ثبتی رو انتخاب کردید یا ایراد استعلام از اداره پست هستش و شما باید چند ساعت بعد تست کنید، ترجیحا قبل از ساعت 17

پاسخ
علیرضا ‏۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

سلام عرض شد.
من برای تغییر ادرس شرکت اقدام کردم و تمام موارد و کد پستی رو درست اعلام کردم حتی وقتی کد پستی رو استعلام میکنه ادرس درست هست ولی در مرحله اخر برای ثبت نهایی پیام میده (واحد ثبتی مقصد انتقال نا معتبر است ) مشکل کجاهست ؟ در ضمن در ساعات مختلف چک کردم ولی باز همین پیام رو میده.خیلی ممنون

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

اگر تغییر آدرس از واحد ثبتی به واحد دیگر زدید ( یعنی از استانی به استان دیگر ) برگردید از اول و تغییر محل ثبتی رو در تضمیمات انتخاب کنید.

پاسخ
مسعود ساریخانی ‏۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با سلام و تشکر، مدارک مربوط به تغییرات آدرس شرکت را تنظیم و به پست تحویل دادهام و بارکد تحویل گرفتم. برای وارد کردن بارکد در مرحله بعد از پذیرس نهایی ، با کد پیگیری که از سامانه و هنگام ثبت تغییرات شرکت گرفته ام وارد سامانه میشوم ولی در هیچ جایی امکان وارد کردن این بارکد به سیستم برای ارسال اطلاعات پستی وجود ندارد. از طرفی در راهنمایی های سایت گفته شده در همان روزی که پست شد این کد باید وارد شود. چکار کنم؟ آیا در ساعات اداری روز بعد این امکان ممکن است بوجود آید یا راهی دیگر … پیشاپیش ممنون از راهنمایی شما.

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

با سلام وقتی با کد پیگیری وارد می شوید و محلی برای درج بارکد نیست یعنی در اداره پست بارکدها وارد شده اند و نیاز به ورد مجدد نیست، نگران نباشید پرونده اداره رفته است

پاسخ
علیرضا پورغلام ‏۰۱ خرداد ۱۴۰۰

درتغییر آدرس شرکت که واحد ثبتی هم تغییر میکند بعداز پرکردن آگهی تغییرات متاسفانه پیش نویس رو مشاهده نمیکنم.لطفا راهنمایی بفرمایید.آیا حتما تایپ کنم .قبلا خودش پیشنویس میداد ممنون

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۱ خرداد ۱۴۰۰

با سلام منظور شما از پر کردن بخش صورتجلسه است ؟

پاسخ
مینو ‏۰۲ خرداد ۱۴۰۰

با سلام و احترام، تقاضای کمک و راهنمایی داشتم ، در گام ۱۱ ارتباط اشخاص به مشکل برخورده ام؛ دو گزینه نماینده/وکیل و اعطاکننده نمایندگی/موکل هیچ لیستی برای انتخاب کردن باز نمی شود. فقط گزینه نوع ارتباط اشخاص فعال است و برای رفتن به صفحه بعد خطا میدهد که موارد ستاره دار ( دو مورد ذکر شده ) حتما باید تکمیل شود. ممنون میشم در این مورد راهنمایی بفرمایید.
با تشکر

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

نیاز به لیست نیست، شما باید نام تحویل گیرنده کار رو وارد کنید.

پاسخ
حجازی ‏۰۲ خرداد ۱۴۰۰

سلام،شرکت تغییر آدرس داده ایم میخواستم بدونم الان فقط توی سامانه دارایی تغییر آدرس بدم کفایت میکن یا باید حضورا مرجعه کنم؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

نیاز به مراجعه حضوری نیست

پاسخ
سیاوش ‏۰۲ خرداد ۱۴۰۰

سلام آیا در یک کدپستی امکان ثبت دو شرکت وجود دارد؟ یکی مالک و دیگری مستاجر؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

سلام بله مشکلی ندارد

پاسخ
رضا زاده ‏۰۲ خرداد ۱۴۰۰

سلام. تشکر از پاسخ دهی شما در سایت. ما تغییر ادرس شرکت از کرج به تهران زدیم و روزنامه رسمی هم چاپ شده است. الان دارم پلمپ دفاتر انجام میدم تو سایت پیغام میده “شماره ثبت نامعتبر است”. الان باید به اداره ثبت شرکتهای تهران مراجعه کنم تا شماره ثبت را عوض کنند؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

با تغییر واحد ثبتی شرکت شماره ثبت هم عوض خواهد شد.

پاسخ
علی ‏۰۲ خرداد ۱۴۰۰

سلام
من شرکت سهامی خاص در حال تاسیس دارم که فقط تائید نام اومده ولی آدرس شرکت اشتباه شده، سوال: میشه ادرس رو عوض کرد؟چطوری؟
ممنون

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۳ خرداد ۱۴۰۰

با سلام
باید یکبار انصراف از درخواست بزنید و مجدد از اول اقدام کنید فقط موقع وارد کردن نام در قسمت توضیحات بنویسید که قبلا تایید نام شدید و شماره پیگیری قبلی رو هم وارد کنید تا همون نام رو به شما بدهند.

پاسخ
امینی ‏۱۹ تیر ۱۴۰۰

سلام؛ اگر تغییر آدرس طبق اساسنامه از اختیارات هیات مدیره باشد آیا امضای سایر اعضای شرکت بغیر از هیات مدیره در صورتجلسه الزامی است یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۰ تیر ۱۴۰۰

خیر الزامی نیست

پاسخ
مهدی ‏۲۰ تیر ۱۴۰۰

سلام من یک شرکت در شرف تاسیس دارم
ادرس خونه رو به عنوان محل شرکت دادم
ایا بعد از دادن اجاره نامه به اداره مالیات برای کد اقتصادی ادرس شرکت تغییر میکنه ؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۰ تیر ۱۴۰۰

متوجه سوالتون نشدم، آدرس شرکت فقط در صورت تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره ثبت و درج در روزنامه رسمی تغییر خواهد کرد.

پاسخ
amin ‏۰۷ مرداد ۱۴۰۰

سلام و خسته نباشید
من شرکت مسئولیت محدود دارم و میخواستم ادرس شرکت را از شهر دزفول به شهر همجوارمون اندیمشک که تو استان خودمون هست تغییر بدم، نوع صورتجلسه رو باید چی انتخاب کنم؟ و یه سوال دیگه اینکه تغيير محل(تغيير نشاني از يک واحد ثبتي به واحد ديگر باید بزنم یا در همون واحد ثبتی باید بزنم؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۹ مرداد ۱۴۰۰

سلام از یک واحد ثبتی به واحد دیگر

پاسخ
علی یدالله زاده ‏۲۹ مرداد ۱۴۰۰

شرکت ثبت کردم میخوام شعبه دوم بزنم چیکار باید بکنم؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۳۰ مرداد ۱۴۰۰

تاسیس یک شعبه برای شرکت در قالب یک صورتجلسه و ثبت تغییرات شرکت در سامانه خواهد بود، اگر تا بحال انجام نداده اید جهت مشاوره با ما تماس بگیرید

پاسخ
نیما ‏۰۵ شهریور ۱۴۰۰

وقت بخیر
برای ارسال صورتجلسه انحلال ایا نیاز هست که هییت مدیره تمدید بشن؟ شرکتمون سهامی خاصه و تا سال 99 اعضا سمتشون اعتبار داشته

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۶ شهریور ۱۴۰۰

سلام خیر دوست عزیز نیاز نیست

پاسخ
محمد ‏۲۰ شهریور ۱۴۰۰

سلام
برای تغییر محل در یک واحد ثبتی موسسه خیریه نیاز به گرفتن مجوز از استانداری داریم؟
تمام سهامداران حاضر در جلسه نیستند آیا برای این تغییر محل نیاز به آگهی دعوت داریم یا نیازی نیست؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۰ شهریور ۱۴۰۰

بله دوست عزیز نیاز به تایید صورتجلسه دارید، وقتی تمامی سهامداران هم حاضر نیستند نیاز به درج آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به شرکتتون دارید.

پاسخ
مژده صفیان ‏۱۶ آبان ۱۴۰۰

منظور از خوشه و گروه در سامانه اداره ثبت شرکتها چیست؟ تغییر آدرس شرکت مجمع عمومی فوق العاده است؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۱ آبان ۱۴۰۰

عمومی و سایر را انتخاب کنید، بله مجمع عمومی فوق العاده است.

پاسخ
علی حسینی ‏۰۱ بهمن ۱۴۰۰

با سلام
آیا با تغییر ادرس از یک شهر به شهر دیکر شماره ثبت هم تغییر می کند ؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۰۲ بهمن ۱۴۰۰

با سلام تغییر واحد ثبتی باعث تغییر شماره ثبت می شود دوست عزیز

پاسخ
محمدی ‏۲۵ بهمن ۱۴۰۰

سلام
اگر جلسه تغییر آدرس قبل از جابه جایی انجام شود چکار باید انجام دهیم ؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۵ بهمن ۱۴۰۰

سلام برای تغییر آدرس به محل جدید باید کد پستی و آدرس محل جدید رو فقط داشته باشید و در صورتجلسه تغییر آدرس ذکر کنید

پاسخ
محمدی ‏۲۵ بهمن ۱۴۰۰

ببخشید منظورم اگه تاریخ صورت جلسه قبل از جابه جایی باشه مشکلی پیش میاد ؟

پاسخ
مشاور کاج ‏۲۵ بهمن ۱۴۰۰

خیر

پاسخ